Kurumsal

İnsan Kaynakları


     Narsan Plastik, kurumların en önemli değerlerinin uzmanlaşmış insan gücü olduğunun bilincindedir;

     Narsan Plastik, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini arttırmayı amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır.

     Narsan Plastik çalışanları; beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar.

     Narsan Plastik çalışanlarına; şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.

     Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, 
Narsan Plastik insan kaynakları politikasını belirler.

    Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride çıkacak fırsatlar için değerlendirilecektir.