Geri dönüşüm hakkında kısa bir bilgi;

Plastiklerin kaynağı ; ham petrol, gaz ve kömürdür. Genel olarak petrol rafinerisinden arta kalan maddeler kullanılır. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4’ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.
Plastikler, çöpe atıldığı zaman çürümez, paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar kalabilirler. Bu sebepten dolayı suyun ve toprağın kirlenmesine neden olarak canlılara zarar verir hatta ölümlerine neden olurlar.

Plastiklerin geri dönüşümü;


Daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevre için geri dönüşüm.

Cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi değerlendirilebilir atıklar çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler. Değerlendirilebilir atıkların bazı işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir hammadde olarak üretim sürecine katılmalarına Geri Dönüşüm denir.

Bu süreç her bir atık türü için malzemenin cins ve niteliğine göre farklılık gösterir.
Geri kazanım terimi ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da içerdiği için biraz daha geniş kapsamlıdır. Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin bütünü Geri Kazanım olarak değerlendirilebilir. Geri dönüştürülebilir atıklardan yeni ürün ve malzemeler üretmek için en temel konu bu atıkların oluşturdukları kaynakta temiz ve türlerine göre ayrılmış olarak biriktirilmesidir. Değerlendirilebilir atıklar, diğer atıklar ile karıştırılırsa kirleneceği için elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olacağı için geri dönüştürülebilir atıklar çöplerden ayrı ve temiz olarak toplanmalıdır.

Geri Dönüşümün yararları nelerdir;

1) Doğal kaynaklarımız korunur.

2) Kullanılmış ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir hammadde kaynağı olarak kullanılması, yerine kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken hammaddenin veya doğal kaynağın korunması gibi önemli bir tasarruf sağlar.

3) Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. Geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

4) Geri dönüşümün etkin kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı bir çok uzman tarafından ifade edilmektedir.

5) Atık miktarı azalır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji gerekmektedir.

6) Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar. Geri dönüşüm sayesinde hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi önlenerek, ülke ekonomisine katkı sağlanır.