Kurumsal

Plastik Nedir?


 
 
     Plastik; kalıba dökme, haddeleme ya da baska bir yöntemle kolayca biçimlendirilebilen çok çesitli yapay malzemelerin ortak adıdır.   
 
     Plastiklerin büyük bölümünün en önemli özellikleri ısıtıldıklarında erimeden yumusamaları, yumusak haldeyken mekanik yollarla biçimlendirilebilmeleri, sogutulduklarında ise yeniden sertleşmeleridir. Bu özellik plastiklerin molekül yapısından kaynaklanır. 
 
     Plastikler çok polimer molekülleri ağından oluşurlar. Malzeme ısıtıldığında bu kuvvetler zayıflar ve iç içe girmiş polimer zincirleri ayrılarak birbirlerinin üzerinden kayarlar. Malzeme soğutulduğunda da yeniden bir ağ oluşturacak biçimde iç içe geçerek sertleşirler.
 
     Bütün plastikler bir polimerleştirme süreci sonucunda elde edilir. Plastik maddeler; termoset ve termoplastik olarak iki sınıfa ayrılır. Kömür ve selüloz gibi doğal kaynaklardan da plastik üretilmekle birlikte, en önemli plastik hammaddesi kaynağı petroldür.
 
     Plastiklere çok çesitli yöntemlerle biçim verilebilir. Plastikler pek çok uygulamada metallerin yerini almistir. Sanayide ve evlerde çok çesitli plastik ürünleri kullanılmaktadır.