Kurumsal

Plastik Terimleri


ABR Akrilonitril-butadien
kauçuğu
DIOA Di-izooktil adipat
ABS Akrilonitril-butadien
stiren kauçuğu
DIOP Di-izooktil ftalat
ACM Akrilester-2-klorovinil
kauçuğu/Eter kauçuğu
DNODP Di-n-oktil,
n-desil ftalat
ANM Akrilester akrilonitril DNP Di-nonil ftalat
APP Ataktik poli propilen DOA Di-oktil adipat
AU Polyester üretan kauçuğu DOP Di-oktil ftalat
BIIR Bromo-izobüten-izopren
kauçuğu
DOS Di-oktil sebasat
BR Butadien kauçuğu DOZ Di-oktil azelat
CA Selüloz asetat DPCP Difenil kresil fosfat
CAP Selüloz asetat propiyonat DPOP Difenil oktil fosfat
CF Kresol-formaldehit EAM Etilen-vinil asetat
kauçuğu
CIIR Kloro-izobüten-izopren
kauçuğu
EC Etil selüloz
CMC Karboksi metil selüloz ECO Epiklorhidrin etilen
oksit kopolimeri
CN Selüloz nitrat EP Epoksi
CO Poliepiklorohidrin EPDM Etilen-propilen-dien
kauçuğu
CP Selüloz propiyanat EPM Etilen-propilen kauçuğu
CPE Klorlanmış polietilen EU Polieter üretan kauçuğu
CPET Kristal PET EVA Etilen vinil asetat
kopolimeri
CPVC Klorlanmış polivinilklorür EVOH Etilen vinil alkol
CR Kloropren kauçuğu FEP Floro etilen-propilen
kopolimeri
CS Kazein FFKM Florlu kauçuk
CSM Klorosülfonlanmış polietilen FKM Florlu kauçuk
DBP Di-butil ftalat FR Poliizopropen kauçuğu
DCP Di-kapril ftalat HDPE Yüksek yoğunluklu polietilen
(YYPE)
DIDA Di-izodesil adipat IIR İzobüten-izopren kauçuğu
DIDP Di-izodesil ftalat IR İzopren kauçuğu (sentetik)